โคชิเนตสึ/โฮะกุริกุ

อิชิกาวะอาหารท้องถิ่น

นีงาตะ จังหวัดยามานาชิ นากาโนะ อิชิกาวะ โทยามะ ฟุคุอิ

 
 
 
 
/area/koushinetsu_hokuriku/17