ข้อมูลล่าสุด

ข้าวตุรกี
คะมะตะมะอุด้ง

“คะมะตะมะอุด้ง” เป็นหนึ่งในเมนูอุด้งซานูกิค่ะอุด้งเป็นอุด้งชนิดหนึ่งที่รับประทานโดยการห่อไข่ดิบกับอุด้งต้มสดที่เพิ่งทอดจากกาต...

ข้าวตุรกี
บุคคาเกะอุด้ง

บักคาเคะอุด้ง (Bukkake Udon) เป็นเมนูที่ทานซุปเข้มๆเนื่องจากมีการต้มและขันให้แน่นด้วยน้ำ คุณจึงสามารถรู้สึกถึงความยืดหยุ่นที่...

ข้าวตุรกี
โซเม็งโชโดชิมะ

โชโดชิมะยืดโซเม็งเป็นหนึ่งในสามของโซเมนที่สำคัญของญี่ปุ่น มีความพิเศษเกี่ยวกับวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม รสชาติเนื้อสัมผัสและความ...