ฮอกไกโด/โทโฮกุ

ฮอกไกโดอาหารท้องถิ่น

ฮอกไกโด อาโอโมริ อาคิตะ ยามางาตะ อิวาเตะ มิยางิ ฟุกุชิมะ