โคชิเนตสึ/โฮะกุริกุ

โทยามะอาหารท้องถิ่น

นีงาตะ จังหวัดยามานาชิ นากาโนะ อิชิกาวะ โทยามะ ฟุคุอิ

 
 
 
 
/area/koushinetsu_hokuriku/16