Chugoku&Shikoku

Hiroshima Area specialty food

Okayama Hiroshima Tottori Shimane Yamaguchi Kagawa Tokushima Ehime Kochi